Not 26 Obeskattade reserver

2018 2017
Periodiseringsfond v 2013 års tax 0 31
Periodiseringsfond v 2014 års tax 28 28
Periodiseringsfond v 2015 års tax 27 27
Periodiseringsfond v 2016 års tax 20 20
Periodiseringsfond v 2017 års tax 18 18
Periodiseringsfond v 2018 års tax 17 17
Periodiseringsfond v 2019 års tax 43 0
153 141

Uppskjuten skatt för medel i periodiseringsfond uppgår till 33 mkr (153 mkr * 22 %).