Not 21 Kortfristiga placeringar

Namn Bokfört värde Marknadsvärde
Räntetak 19 19