Not 2 Exceptionella intäkter

Under året har ersättning erhållits till följd av förseningar avseende temporära bostäder och Sofieberg uppgående till 20 mnkr.