Not 16 Avtalade åtaganden om utförande av byggnation

Projekt Totalt Kvarstående Färdigtidpunkt
Nymfen, Södra Råbylund 126 11 2019
Dokumentet, Centrum 258 33 2019
Solhem, Genarp 102 28 2019
Hammocken, Södra Brunnshög 286 141 2019
Bullerbyn, Norra Fäladen 216 140 2020
Klockaren, Dalby 83 75 2020
Xplorion, Södra Brunnshög 96 82 2020
Kryptan, Södra Sandby 171 155 2021
Gränden, Norra Fäladen 391 375 2021
1 730 1 040