Attraktiva hem

Modersmålet: större
och ljusare miljöhus

Hyresgästerna i de 104 lägenheterna på Modersmålet har länge haft små, trånga och mörka källsorteringsrum. Sopkärlen blev snabbt överfulla och många sopfraktioner hamnade fel. Hösten 2018 har källsorteringsutrymmena byggts om och blivit större och ljusare, med plats för upp till tolv sorteringsfraktioner.

De två källsorteringsutrymmena inryms i garagelängor, där man i varje länga tagit en garageplats i anspråk och utökat ytan med 50 procent. Ambitionen med renoveringen har varit att öka tryggheten och sorteringsgraden, genom större plats, förbättrad insyn och ökat ljusinsläpp.

– Vi har öppnat upp den främre fasaden genom att byta ut väggen mot glaspartier, valt vita väggar och tak, mycket bra belysning samt tagit fram en genomarbetad planlösning för optimal logistik. Vi kommer också att montera in en ozonrenare, som tar bort dålig lukt, säger Anna Seeger, fastighetsingenjör och projektledare för underhållsarbete, och tillägger:

– Planen är att om en tid utvärdera resultatet av åtgärderna och använda det som underlag för planering av andra miljöhus inom LKF.

Vilka har varit projektets utmaningar?

– Framför allt har de varit av administrativ karaktär, i samarbetet med entreprenören som utfört uppdraget. LKF hade beslutat att detta skulle vara ett pilotprojekt för användning av Sunda Hus; en databas med bedömningar av byggmaterial. Entreprenören skulle registrera alla material de tänkte använda i byggnaden, så att vi skulle kunna kontrollera om materialen var godkända enligt upphandlingens krav. Entreprenören skötte dock inte detta som de skulle, vilket varit en stor besvikelse. Vi
arbetar med att ta fram rutiner för hur detta ska utföras framöver.

Fakta

Genomförd ombyggnation/underhåll 2018

 • Linero: Ombyggnad och energieffektivisering av 681 lägenheter i kv. Eddan och Havamal.
 • Lövsångaren 4: Takomläggning, fasadrenovering och fönsterbyte (läs mer här).
 • Modersmålet: Renovering av käll­sorteringsrum (läs mer här intill).
 • Kardborren, Södra Sandby: Konvertering av gaspanna till grundvattenvärmepump.
 • Uarda: Byte av lägenhetsdörrar.
 • Byalaget: Byte till säkerhetsdörrar och trapphusrenovering.
 • Solhem: Ombyggnad av äldreboende.
 • Fiolen och Regnbågen: Byte av ventilationsaggregat.
 • Lövsångaren 5: Renovering av lekplats.
 • Solgårdarna: Renovering av förskola.
 • Installation av nyckeltuber i 3 500 lägenheter (läs mer här).