Medarbetare i siffror

Medelåldern på samtliga anställda

Kvinnor (år)

45

Män (år)

48,1

Totalt (år)

47

100 %

av personalen omfattas av kollektivavtal

Anställningstid i genomsnitt

Tjänstemän

Kvinnor (år)

6,2

Män (år)

8,6

Totalt (år)

7,3

Kollektivanställda

Kvinnor (år)

11,3

Män (år)

11,2

Totalt (år)

11,2

Totalt

Kvinnor (år)

7,9

Män (år)

10,2

Totalt (år)

9,4

Mångfald

Ledningsgrupp
Kvinnor 3
Män 7
Totalt 10

ÅLDER

Kvinnor Män
0-29 0 0
30-50 2 3
51- 1 4
Styrelse
Kvinnor 4
Män 8
Totalt 12

ÅLDER

Kvinnor Män
20-29 1 0
30-39 0 0
40-49 0 3
50-59 0 1
60- 3 4
Totalt antal anställda*
Kvinnor 88
Män 142
Totalt 230

ÅLDER

Kvinnor Män
0-29 9 16
30-50 51 59
51- 28 67

*Tillsvidare, visstid, vikarie etc

Antalet anställda 31/12 2018

Antal tillsvidare anställda
Kvinnor 82
Män 142
Totalt 224
Antal visstids anställda
Kvinnor 6
Män 0
Totalt 6
Totalt antal anställda
Kvinnor 88
Män 142
Totalt 230

Antalet anställda som arbetar hel- resp deltid 31/12 2018

Antal tillsvidare anställda som jobbar heltid
Kvinnor 71
Män 129
Totalt 200
Antal visstids anställda* som jobbar heltid
Kvinnor 3
Män 5
Totalt 8
Totalt antal anställda som jobbar heltid
Kvinnor 74
Män 134
Totalt 208
Antal tillsvidare anställda som jobbar deltid
Kvinnor 7
Män 4
Totalt 11
Antal visstids anställda som jobbar deltid totalt
Kvinnor 7
Män 4
Totalt 11

* Allmän visstid, vikariat, provanställningar

Antalet nyanställda 1/1 – 31/12 2018

Totalt
Kvinnor 15
Män 23
Totalt 38
ÅLDER

Arbetsskador och frånvaro

Antal arbetsskador
Kvinnor 2
Män 8
Totalt 10
Procent sjukfrånvaro
Kvinnor 4,7
Män 4,7
Totalt 4,7

Medelåldern på samtliga nyanställda

Kvinnor (år)

42,9

Män (år)

39,9

Totalt (år)

41,1

Personalomsättning**

12 %

** Slutade/ (IB+UB/2)