Ledning

FREDRIK MILLERTSON
VD sedan 2018-10-01

GUNILLA FLYGARE
Affärsutvecklingschef/Vice VD

PETTER SWANBORG
Ekonomichef

SANDRA AF FORSELLES
Fastighetschef

BERTIL LUNDSTRÖM
Teknisk chef

PETER OVENLUND
Byggchef

HÅKAN NILSSON
Fastighetschef

BENNY THELL
Fastighetschef sedan 2018-10-01

JÖRGEN LJUNG
HR-chef sedan 2018-11-01

I ledningsgruppen har också ingått

Håkan Ekelund, VD till och med 2018-09-30
Claes Åsbrink, Fastighetschef till och med 2018-09-30
Lotta Samuelsson, HR-chef till och med 2018-10-31