KLIMATPÅVERKANDE UTSLÄPP*

* Klimatpåverkande utsläpp redovisade i enlighet med GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol)

Fakta

Klimatinitiativet, som initierats av SABO, skrevs mot slutet av 2018 under av LKF. Initia­tivets två övergripande mål är dels en fossilfri allmännytta senast år 2030 och dels 30 procents lägre energianvändning till 2030, räknat från år 2007. Satsningen har tre fokusområden: Effekttoppar och förnybar energi, krav på leverantörer och klimatsmart boende. ”Att vi på LKF ska vara en del av Klimat­initiativet är en självklarhet för oss. Vi vill bidra till att skapa ett byggande och boende där miljöpåverkan blir så liten som möjligt”, säger Fredrik Millertson, VD på  LKF.