Att möta intressenternas krav och förväntningar

LKF har tre tydliga övergripande mål, vi ska: erbjuda attraktiva hem, bygga fler bostäder och skapa ett bättre Lund. Hur väl vi lyckas med detta avgörs framför allt av hur vi lyckas möta våra intressenters krav och förväntningar. För att vi ska kunna utveckla och driva vår verksamhet är en levande dialog med våra hyresgäster, ägare, medarbetare, finansiärer, entreprenörer och olika samhällsaktörer en helt avgörande förutsättning. Här listar vi våra viktigaste intressentgrupper, hur vi möter och lyssnar på dem samt vilka frågor som är viktiga för respektive grupp. Intressentgrupperna har valts ut utifrån hur viktig en dialog med dem är för oss i arbetet med att nå våra mål.

Under 2019 kommer vi att fokusera mer än tidigare på att kommunicera innehållet i den här redovisningen till de olika intressentgrupperna.

I Intressentdialogen och Väsentlighetsanalysen kan du läsa mer om vår dialog med hyres­gästerna, som bland annat sker i de lokala hyresgästföreningarna. Här kan du läsa om vår Väsentlighetsanalys, där det intressenterna fört fram som viktiga frågor tas med i värderingen av våra väsentliga hållbarhetsaspekter.

Läs mer om vår dialog med hyres­gästerna, som bland annat sker i de lokala hyresgästföreningarna här.

Läs mer om vår Väsentlighetsanalys, där det intressenterna fört fram som viktiga frågor tas med i värderingen av våra väsentliga hållbarhetsaspekter här.