Gemenskap och trivsel
den röda tråden

De lokala hyresgästföreningarna är en viktig samarbetspartner. Utöver rollen som motpart vid hyresförhandlingar arbetar de sida vid sida med LKF för att skapa trygghet och trivsel i alla bostadsområden.

– Det roligaste med att vara medlem är gemenskapen; att få möta så många människor och få en möjlighet att påverka sitt område, säger Håkan Winter, ordförande i den lokala hyresgästföreningen Vikingen på Linero.

Vikingen arrangerar till exempel bussresor två gånger om året, till en djurpark eller till Ullared. Intresset brukar vara mycket stort. Ett annat koncept de startat under året är ”Vandrarna”, med underrubriken ”På väg mot ett bättre Linero”. Ambitionen är att synas i området, plocka skräp och prata med folk. LKF sponsrar satsningen med reflexvästar.

Syns och snackar med folk

– Om vi går ut så kanske fler törs gå ut, är tanken. En annan aktivitet som också är på gång är fotboll. Vi har just köpt in ett antal fotbollar, via lite ekonomiskt stöd, och hoppas kunna locka ut fotbollsspelare i alla åldrar, säger Håkan Winter.

Julmarknad, julbord, loppisar, ”lek och fika” är andra exempel på sådant som Vikingen arrangerar ihop med bland andra LKF, Svenska kyrkan, biblioteket, Linerogården, Seniorernas träffpunkt och Rädda Barnen.

Alla lokala hyresgästföreningar arrangerar två gånger om året ett bostadsmöte för alla boende. Då planeras kommande aktiviteter och hyresgästerna kan lyfta frågor. Därefter träffar ordföranden i respektive hyresgästförening ”sin” områdesvärd, för att ta dessa frågor vidare.

Med och påverkar

– Vi är med och påverkar politiker och har en regelbunden kontakt med LKFs ledning, som är öppen och bra. Insyn ger möjlighet att påverka, säger Håkan Winter.
I Dalby huserar den lokala hyresgäst­föreningen i Hyresgästernas hus, på Kvarnrännan 2. Här är det Ulla-Britt. E. Svärd som är ordförande.

– Varje tisdag kommer mellan 15 och 20 personer hit för att umgås, prata och fika. Vid jul brukar vi ordna julpyssel och julmarknad och vi arrangerar även utflykter, bingo och föreläsningar eller andra events, säger hon.

Gör nytta för hyresgästerna

Det var en granne som gjorde Ulla-Britt intresserad av hur man kan arbeta fram ett område.

– Det är väldigt skoj att vara med och jag känner att jag gör nytta för hyresgästerna. Jag lyssnar på deras frågor eller problem och hjälper dem driva frågor vid bland annat renoveringar och ombyggnationer. Att få träffa nya vänner är en annan stor fördel! Vi har en fin gemenskap och har så roligt ihop, avslutar hon.

Fakta

LKF och Hyresgästföreningen har ett bo­inflytandeavtal som reglerar hur samverkan mellan parterna ska ske och på vilket sätt hyresgästerna ska ges inflytande. Den övergripande målsättningen är att ge hyres­gästerna möjlighet att påverka sitt bostadsområde. Boinflytandearbetet leds av boinflytandekommittén, med representanter från båda parter. På lokal nivå ansvarar de lokala hyresgästföreningarna för att hålla bostadsmöten. LKF upplåter lokaler för gemensamma aktiviteter inom många bostadsområden och ansvarar också för samråd med de lokala hyresgästföreningarna i frågor som påverkar boendemiljön.

Stora förbättringar i 2018 års kundenkät OCH VINNARE AV KUNDKRISTALLEN

Varje höst sänder LKF ut en kundenkät till cirka 3 000 hyresgäster. 2018 var det 63 procent av dessa som svarade. Företaget, Aktiv Bo, som genomfört enkäten, har jämfört vårt resultat med cirka 20 andra bostadsföretag med fler än 9 000 lägenheter.

LKF nominerades till Högsta Serviceindex och Högsta Lyft Serviceindex i ett av branschens stora benchmarkevent och vann Kundkristallen för Högsta Lyft Serviceindex, tillsammans med AB Bostaden i Umeå.

I 2018 års enkät framgår bland annat
(2017 års resultat inom parentes):

85 %

tycker att det är lätt att nå LKF (82 %).

83 %

tycker att LKF levererar bra eller mycket bra service (82 %).

81 %

känner sig trygga (80 %).

87 %

tycker att de får hjälp när det behövs (86 %).

81 %

tycker att det är rent och snyggt (80 %).

91 %

trivs hos LKF (91 %) och 94 % kan rekommendera oss som hyresvärd (93 %).

”Vi är mycket glada och stolta”

”Resultatet av 2018 års kundenkät visar på stora förbättringar. Serviceindex har ökat med en hel procentenhet från 82,4 till 83,4 procent. Vi är mycket glada och stolta över det betyget! Exempel på områden där vi förbättrat vårt kundbetyg är tillgänglighet, med en ökning från 83,4 till 85,9 procent nöjda kunder. Tryggheten ligger fortfarande på en hög nivå, med 80,7 procent nöjda eller mycket nöjda hyresgäster. Våra åtgärder att förbättra belysningen i våra bostadsområden har också gett effekt, med en ökning från 81,2 till 83,1 procent. Nöjdheten med att vi håller rent och snyggt har ökat från 80,2 till 81,1 procent. Även om resultatet har blivit bättre så finns det områden där det krävs fler åtgärder. Vi ska nu analysera resultatet och ta fram åtgärdsplaner.”

Gunilla Flygare, affärsutvecklingschef