Attraktiva hem

Inflytande och delaktighet
via odlingsgrupper

Ett sätt att som hyresgäst få inflytande över sin utemiljö är att vara med i en odlingsgrupp. På Väster i Lund var man tidigt ute, Norra Fäladen har också en odlingsgrupp och under hösten har det startats en på Linero.

– Vi hoppas få en aktiv grupp på Linero som på sikt kan sköta sina odlingar självständigt. Från LKFs sida bistår vi med pallkragar och jord. Vi är också med och stöttar inledningsvis, bland annat genom att arrangera en inspirationsträff, säger Britta Anfast, bosocial utvecklare på LKF.

Britta berättar att det finns två syften med odlingsgrupper: dels blir området mer hållbart via den gröna växtligheten. Och dels stärks den sociala hållbarheten när grannar träffas och gör något tillsammans.

Lära av varandra

– Vi vill värna om delaktighet och möjligheten att lära av varandra. Det här är en allmänmänsklig aktivitet som inte är beroende av varken språk, ålder eller kön, säger hon.

I september hölls Lineros inspirationsträff, för att knuffa i gång satsningen. En inbjuden odlingsexpert inspirerade om odling i pallkragar, inför en liten men engagerad grupp av hyresgäster. Representanter från LKF och från Västers odlingsgrupp fanns också på plats.

Enkelt att vara med

– Vår tanke är att det ska vara enkelt att vara med. Finns det ingen odlingsgrupp där man bor så är det bara att kontakta områdesvärden. Om möjligheter och förutsättningar finns så startar vi då en ny odlingsgrupp. På vår hemsida finns en broschyr om pallkrageodling att ladda ned och vi sätter också upp anslag inför exempelvis inspirationsträffar, säger Britta Anfast och avslutar:

– Det är viktigt för oss att ta vara på hyresgästernas engagemang och intresse för odling. Att vara med och ta hand om sin utemiljö kan skapa en större stolthet för området, vilket i sin tur kan leda till att fler tar bättre hand om våra utemiljöer. I bästa fall får vi mindre skräp och mer trivsel. Dessutom är det positivt för miljön om vi kan skapa möjlighet för fler att odla sina egna grönsaker på ett giftfritt sätt. Vi hoppas också att fler lär känna sina grannar.