Skapa ett bättre Lund

Hur påverkar LKFs nyproduktion
Lunds bostadsmarknad?

För att ta reda på vilka effekter LKFs nyproduktion skapar på Lunds bostadsmarknad har LKF låtit göra en flyttkedjeanalys av de nybyggda områdena Fossilen, Snickaren och Mineralen.

– Sedan tidigare analyser av flyttkedjor vet vi att de största lägenheterna ger de längsta flyttkedjorna. Det visar sig också stämma i denna undersökning. En annan effekt är att radhusen framför allt lockar åldersgruppen 41–55 år och familjer med barn, medan flerbostadshusen är mer intressanta för den yngre målgruppen, säger Gunilla Flygare, affärsutvecklingschef på LKF.

Analysen har gjorts av Lunicorne, ett konsultbolag med studenter från Lunds universitet. Studenterna har kontaktat alla hushåll som flyttat in i dessa tre områden och därefter försökt följa varje flyttkedja bakåt, så långt som möjligt. I motsats till tidigare undersökningar var det denna gång svårare att få hushållen att ställa upp på intervjuer.

De tre områden som valts ut för analysen är sinsemellan rätt olika, för att ge LKF en bild av hur eller om de olika områdena ger olika typer av flyttkedjor.

– I Fossilen kan vi till exempel se att 30 av de 99 som skrivit kontrakt till dessa lägenheter kommer från andra kommuner än Lund. Störst inflyttning var det från Malmö.