Skapa ett bättre Lund

Livskonceptet:

Försenad men efterlängtad inflyttning

Projektet Livskonceptet, med LKF som en av flera aktörer, handlar om socialt hållbara och tillfälliga bostäder med fokus på barn och barnfamiljer. På grund av modulbostädernas försening har projektet försenats. Men i december 2018 var det äntligen dags för inflyttning på Kämpavången, som bostäderna kallas.

De två trygghetssamordnare som, via Rädda Barnen, är knutna till projektet har i och med förseningen haft god tid på sig att lära känna närsamhället. En annan följd av förseningen är att projektet har förlängts ett år och löper hela 2020 ut.

– Nu är det mycket engagemang inför inflyttningen och vi är många som ser fram emot att välkomna familjerna. De två trygg­hetssamordnarna och kommunens bosamordnare hjälper alla tillrätta och arbetar helt och hållet utifrån varje familjs behov, med fokus på barnen, berättar Linda Ek, bosocial samordnare på LKF och tillägger:

Tidiga insatser

– Med dessa tidiga insatser hoppas vi kunna förebygga utanförskap och skapa ett tryggare Lund för alla. Vi vill skapa möten mellan de nyinflyttade, närsamhället och deras grannar. Vi tror att detta kommer att öka känslan av trygghet och trivsel.

Utmaningen för Livskonceptet har varit just förseningen. Hela tiden har nya datum för inflyttning meddelats, vilket lett till att många pendlat mellan hopp och förtvivlan.

– Men vi har haft ett bra samarbete i projektgruppen. Vi har lärt oss av processen och av varandra. När projektet är avslutat kommer en slutrapport att skrivas. En lärdom kan dock redan dras, säger Linda Ek och fortsätter:

Lärt känna området

– Det positiva med förseningen är att trygghetssamordnarna verkligen lärt känna området, olika organisationer och många människor i väntan på de nyanlända. De kommer därför att ha bättre förutsättningar än de skulle ha haft annars.

Under 2018 har projektgruppen också sökt och fått pengar av Boverket för att skapa en utemiljö på Kämpavången. Tillsammans med de boende ska projekt­gruppen skapa en utemiljö som ska inbjuda till möten, lek, umgänge och avkoppling.

”Med dessa tidiga insatser hoppas vi kunna förebygga utanförskap och skapa ett tryggare Lund för alla.”