Bygga fler bostäder

För ett tätare och mer hållbart Lund

Lunds stadsbyggnadsdirektör Marcus Horning har goda möjligheter att påverka dagens och morgondagens Lund. Han har ett stort engagemang för samhällsutveckling och bidrar gärna till att skapa ett bra samhälle för dagens och morgondagens unga.

– Samhällsplanering är en nyckelingrediens för att skapa en hållbar framtid för barnen och jag vill gärna vara med och göra vad jag kan för att ge dem schyssta förutsättningar. Det är också otroligt spännande att arbeta med samhällsplanering i den tid vi lever i nu. Mycket av det som händer inom tech-världen och digitaliseringen kommer att påverka oss framåt på så många vis, säger han.

I Lund handlar samhällsutveckling ofta om förtätning, alltså att göra den befintliga staden tätare, snarare än att bygga på värde­full åkermark. Många är överens om att fördelarna med förtätning gör att det blir enklare att göra hållbara val. Ju tätare stad desto större underlag för såväl kollektiva transporter som butiker och annan service. Alla system kan användas mer effektivt.

Välja cykel eller buss

– När staden blir tätare är det enklare att välja cykel eller buss framför bilen. En tät stad kan göras levande, trygg och mer attraktiv. Eftersom Lund har en medeltida kärna, där allt redan är ganska tätt och trångt, handlar det i vårt fall snarare om att förtäta i ”nästa ring”, som exempelvis vid Ideon eller i Källby, säger Marcus.

Ett viktigt styrdokument för Marcus och hans kollegor är Översiktsplanen, som blickar fram mot 2040. I den kan man bland annat läsa att en tredjedel av de områden som växer och förtätas ligger i kommunens östra delar: Dalby, Södra Sandby och Genarp. Stångby, Västerbro, Södra Råbylund och Källby är andra områden under utveckling.

När det gäller hållbarhet menar Marcus att det som framför allt understryks i framtida planer är den sociala hållbarheten.

– Lund ligger ganska långt framme inom ekologisk hållbarhet. Där ska vi fortsätta ligga i frontlinjen. Nu ska vi komplettera den ambitionen med att stärka och bli proaktiva inom den sociala hållbarheten. Folkhälsoperspektivet och vilka miljöer vi skapar för framtiden är viktiga aspekter. Ljud, luft, inkludering och barns rättigheter är några exempel på vad vi vill utveckla och fördjupa oss i, säger han.

”Folkhälsoperspektivet och vilka miljöer vi skapar för framtiden är viktiga aspekter. Ljud, luft, inkludering och barns rättigheter är några exempel på vad vi vill utveckla och fördjupa oss i.”

Kommunens spjutspets

Brunnshög lyfts ofta fram som kommunens spjutspets inom hållbart byggande och boende.

– På Brunnshög vill vi skapa en hållbar stadsdel på en internationell arena. Kollektivtrafiken är viktig, med spårvägen som ryggraden. Vi vill utveckla cykeltrafiken och skapar färre parkeringsplatser än i andra nybyggnadsområden. Vi vill maximera sinnesintrycken, minimera den negativa klimatpåverkan och balansera användandet av den goda åkermarken, säger Marcus.

Lunds kommun samarbetar med ett tjugotal aktörer på Brunnshög, varav LKF är en. Marcus understryker att kommunen vill sporra såväl sig själva som övriga aktörer att flytta fram sina positioner, när det gäller både social och ekologisk hållbarhet. Men också använda ny teknik och digitalisering för att bidra till en bättre och hållbar livsmiljö.

– Vi vill hitta nya sätt att samarbeta mellan aktörer och även hitta nya metoder för att engagerade boende, i utformningen av de allmänna ytorna. Vi vill till exempel se till att unga tjejer involveras så att de miljöer som skapas blir inkluderande för dem.

Vilka är Brunnshögs utmaningar?

– En av utmaningarna är att inte bara rulla ut en stadsdel, utan att presentera möjligheter efter hand och försöka skapa lust att bli en del av det nya Lund. Det får inte kännas för färdigt direkt. Det vi bland annat arbetat med hittills är att arbeta med lokal odling och olika typer av arrangemang och evene­mang för att göra fler nyfikna på området.

HÅLLBAR STADSUTVECKLING

Varför är detta viktigt för LKF?

Vi vill bidra till att skapa ett mer hållbart Lund. I en hållbar stad finns hem för alla. Fastigheter och boendemiljöer utvecklas genom innovativa lösningar, resurseffektivt byggande samt att vi ger förutsättningar för en hållbar livsstil. Väl fungerande bostadsområden bidrar till ökat välmående och ger människor möjlighet att utvecklas.

Hur arbetar vi?

Genom att arbeta tillsammans med kommunen i tidiga skeden när det gäller utbyggnaden av Lund, kan vi skapa en projektportfölj som möjliggör byggandet av nya hyresrätter i alla delar av kommunen. Vi är delaktiga i flera innovations- och utvecklingsprojekt i samverkan med intressenter, för att hitta nya lösningar för ett hållbart samhälle. Genom bland annat förnyelse och utveckling av våra stadsdelscentrum och skapandet av mötesplatser i våra bostadsområden värnar vi också om det sociala perspektivet.

Hur har det gått 2018?

LKF har 2 070 bostäder i projektportföljen. Ombyggnadsprojektet på Linero som bedrivs inom ramen för EU-projektet CITyFiED, vann under året Smart 50 Awards, energikategorin. Byggstart för innovationsprojektet Xplorion i Lunds nya och hållbara stadsdel Brunnshög. Delaktighet i framtagande av Lunds kommuns nya Energiplan. Nyproduktionsprojekten Bullerbyn samt Hammocken har under 2018 finansierats via Lunds kommuns gröna obligation. Vi har under året sökt och fått investeringsstöd för hyresreduktion i följande nyproduktions­projekt: Gränden, Bullerbyn, Hammocken, Klockaren och Kryptan.