Skapa ett bättre Lund

Fettreturen återvinner matolja

LKF deltar från mars 2018 till mars 2019 i ett pilottest av Fettreturen, ett återvinningssystem för flytande matfett. 264 lägenheter vid Karhögstorg ingår i testet, tillsammans med drygt 100 HSB-lägenheter på Billegården.

Lunds Renhållningsverk ansvarar för testet, som kommer att följas upp löpande och sedan utvärderas. Endast flytande vegetabiliska oljor får ingå i systemet. Bakom Fettreturen finns uppfinnaren Tom Johansen och hans företaget AB iTunnan.

Det är än så länge för tidigt att säga något om utfallet. En signal är dock att det under 2018 inte lämnats in lika mycket olja som man hoppats på.