Skapa ett bättre Lund

Boskolan:

En introduktion till att bo i hyreslägenhet

Med rätt information i ett så tidigt skede som möjligt är förutsättningarna så goda som möjligt för att göra rätt, ta ansvar och trivas med sitt boende. Det var LKFs ingångsvärden inför pilotprojektet Boskolan, som pågått under hösten 2018.

– Det är viktigt att lära sig hur man bor och hur man tar hand om sin lägenhet. Därför testar vi Boskolan och vi gör det tillsammans med några av dem som flyttar in i våra temporära bostäder. Det är visserligen Lunds kommun som är deras hyresvärd, men husen är våra och de som flyttar in kan mycket väl bli våra hyresgäster på sikt, säger Linda Ek, bosocial samordnare på LKF.

Vid den första träffen fick de nyanlända information om hur man rent praktiskt tar hand om sin lägenhet: hur gör man när man sopsorterar, rengör fläkten med mera. Kunskaperna och tipsen uppskattades.

Nästa träff handlade om bostadsmarknaden: vad är skillnaden på hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt? Hur fungerar bostadsköer och banker? Gruppen tyckte att även detta var mycket intressant och träffen slutade med att alla registrerade sig i LKFs bostadskö.

– Pilotprojektet kommer att utvärderas. Vi måste fundera över vad vi lärt oss och hur vi går vidare. Eventuellt gör vi kommande Boskolor tillsammans med Lunds kommun. Under 2019 ska vi fortsätta piloten med den grupp nyanlända som flyttar in på Linero. Med rätt information tidigt så finns det större möjligheter att trivas och göra rätt. Att skapa möten och skapa relationer är också viktigt. Det skapar förtroende och ökad trivsel, säger Linda Ek.

INTEGRATION

Varför är detta viktigt för oss?

Utanförskap kräver stora samhällsekonomiska resurser. Integration och social sammanhållning är viktiga framgångsfaktorer för trygghet och trivsel.

Hur arbetar vi?

Genom att fördela bostäder för nyanlända i hela LKFs bostadsbestånd, genomföra bostads­­sociala aktiviteter för att skapa naturliga mötesplatser, stödja föreningar/organisationer med fokus på barn, ungdomar samt integrationsprojekt och sociala projekt.

Hur har det gått 2018?

Färdigställande av 96 temporära bostäder för nyanlända. Uppstart av Boskola samt fortsatt arbete inom Livskonceptet som innebär socialt hållbara och tillfälliga bostäder med fokus på barn och barnfamiljer. Avtal med föreningar om insatser för nyanlända.