Skapa ett bättre Lund

Pilotprojekt Klostergården:

Bytesrum och samarbete med Emmaus

Under hösten 2018 har LKF inlett ett pilotprojekt på Klostergården, i samarbete med Emmaus. Grundtanken och budskapet till alla hyresgäster är att inte slänga sådant som någon annan kan använda.

– Genom åren har vi samlat in en hel del cyklar och möbler som hyresgäster lämnat antingen på gården eller vid våra källsorteringsrum. När vi nämnde detta för Emmaus tyckte de att vi skulle inleda ett samarbete och vi var med på idén, berättar Peter Strömdahl, skötselchef på LKF.

– Vi måste alla ändra vår syn på återbruk och verkligen ta till vara det vi har. Det finns så mycket saker som kan komma till nytta hos någon annan. Eller till och med bli till något helt nytt, säger Bengt Löfman på Emmaus i Lund.

Sagt och gjort. I början av november delades informationslappar ut till alla som bor hos LKF på Klostergården. Uppmaningen bestod i att lämna in mindre saker på områdets bytesrum, som drivs av den lokala hyresgästföreningen, och att lämna möbler och större saker till Emmaus second-­hand-butik på Stora Södergatan, som även erbjuder hämtning.

Samverkan istället för på egen hand

– Genom samverkan vill vi se till att sådant som annars skulle ha slängts istället kan gå till återbruk. Genom att hjälpas åt hoppas vi lyckas bättre än på egen hand. Vi vill minska på skräpet på våra gårdar och vid våra källsorteringsrum, säger Peter Strömdahl.

Pilotprojektet kommer att pågå i ungefär sex månader och sedan utvärderas. Så här långt är alla parter positiva till samarbetet.

– Det är bra att göra ett test, så får vi se vad det ger. Hur det går beror på hur mycket saker vi och Emmaus får in. Om testet faller väl ut kan samarbetsmodellen förhoppningsvis användas på fler områden inom LKF, säger Peter Strömdahl.

Kristian Heideman är områdesvärd på Klostergården. Han har varit med och ställt i ordning det nya bytesrummet.

Ökad återvinning målet

– Vi hoppas öka återvinningen. Det slängs så mycket i dag men det känns samtidigt som att många är inne i återvinningstänket. För dem som till exempel flyttar hemifrån är det ju perfekt med second-hand, säger han.

Den lokala hyresgästföreningen håller bytesrummet öppet en kväll i veckan. En av dem som bemannar det är Annelie
Andersson. Hennes bedömning är att det kommer 10 – 15 personer i veckan, för att lämna eller byta till sig saker.

– Varje person som kommer hit får byta till sig max tre saker. Den regeln har vi satt upp för att det ska räcka till alla. Om det finns något som någon annan kan ha nytta av, så är återvinning så mycket bättre än att slänga saker, säger hon.

Kristian Heideman