BYGGA FLER
BOSTÄDER

Fortsatt hög byggtakt

För att skapa ett långsiktigt hållbart Lund och möta efterfrågan på bostäder fortsätter LKF att bygga fler lägenheter, äldreboenden, LSS-bostäder samt ungdoms- och studentlägenheter. Målet är att ha en projektportfölj som innehåller projekt med minst 1 500 bostäder och att byggstarta 250 – 300 bostäder per år. Under 2018 har byggandet fortsatt ligga på en hög nivå.