Skapa ett bättre Lund

Bostad Först – därefter stöd att lösa andra problem

Sedan 2016 genomförs ett försök med modellen Bostad Först i Lund, i ett samarbete mellan kommunen och LKF. Ambitionen är ett led i arbetet att minska hemlösheten. Efter en utvärdering under 2018 kommer satsningen att fortsätta, med vissa justeringar.

Under 2016 och 2017 omfattade satsningen fyra personer som erbjöds varsitt förstahandskontrakt via LKF, med stöttning från ett stödteam från Lunds socialförvaltning.

– Av de fyra som var med i piloten har det gått riktigt bra för två; de är klara framgångs­sagor. De andra två har det däremot tyvärr inte gått lika bra för, säger Gunilla Flygare, affärsutvecklingschef på LKF.

Hon berättar vidare om utvärderingen:

Bättre matchning

– I framtiden kommer vi att vara mer noggranna när vi matchar personer med lägenheter och områden. LKF behöver mer information om respektive hyresgäst innan vi kan tilldela dem en lägenhet. Dessutom kommer stödet till de berörda att utökas, till exempel genom att inrätta en träffpunkt och erbjuda mentorskap. Vi går också upp från fyra till sex lägenheter totalt.

En annan stor skillnad mot piloten blir att lägenheterna kommer att erbjudas i form av andrahandskontrakt. Lunds kommun kommer att hyra lägenheterna av LKF, för att kontrakten gentemot hyresgästerna snabbare ska kunna lösas upp vid eventuella problem.

Tradition av samarbete

LKF och Lunds kommun har sedan länge ett inarbetat samarbete för olika typer av lägenheter som tilldelas personer via ”förtursbehov”. Det kan vara allt från lägenheter för nyanlända till stödlägenheter och förtur för personer som utsatts för våld i hemmet eller har medicinska krav på hur och var de kan bo.

– Bostad Först är en vidareutveckling av vår långa tradition av gott samarbete med socialförvaltningen inom Lunds kommun. LKF vill vara en samhällsaktör att lita på, säger Gunilla Flygare.

”Bostad Först är en vidare­utveckling av vår långa tradition av gott samarbete med socialförvaltningen inom Lunds kommun. LKF vill vara en samhällsaktör att lita på.”

Fakta

LKF erbjöd under 2018: 19 förturslägen­heter, 12 stödlägenheter och 111 lägen­heter för nyanlända. Modellen Bostad Först används i flera länder, bland annat USA. Utgångspunkten är att den hemlöse först får ett tryggt boende och sedan får det stöd som behövs för att ta tag i andra problem, som till exempel drogmissbruk och arbetslöshet.