Avfallshantering

Vad hamnar i soppåsen?

Läs mer på www.lkf.se om källsortering av ditt avfall.