ATTRAKTIVA HEM

Att trivas, helt enkelt

LKF erbjuder väl underhållna bostäder och utvecklar hyresgästernas möjligheter att påverka sin boendemiljö; något vi ser som en viktig grund för att skapa trygghet och trivsel. Under 2018 har en rad insatser gjorts när det gäller såväl delaktighet, boinflytande som ombyggnads- och underhållssatsningar.