Medarbetare

Att ta vara på digitaliseringens möjligheter

Under 2018 har LKF anställt sin första digitaliseringschef: Björn Lahti. Ambitionen är att skapa ökade möjligheter för både hyresgäster och medarbetare att dra nytta av digitaliseringen.

– LKF har en tradition av att våga testa och göra nya saker. Nu gäller det att ha modet att testa nytt även när det gäller digitalisering, så att vi tillsammans kan skapa värde för våra hyresgäster. Jag tror att det krävs att vi vågar vara nyfikna och även misslyckas. Vi ska helt enkelt vara utvecklande, säger Björn Lahti.

Digitaliseringen innebär att LKF, som många andra, kanske kommer att arbeta annorlunda och göra andra saker än i dag.

– Våra medarbetare har otroligt många tankar och vi vill att de ska få vara med och pröva sig fram. För utveckling görs bäst av de som är i verksamheten, säger Björn Lahti.

Knyta ihop kompetenser

Björn nämner det som kallas LKF Labs, där tanken är att knyta ihop kompetenser och få medarbetare från olika håll inom företaget att mötas och testa nya idéer om framtidens boende.

– Vi behöver bygga upp ett sätt att arbeta där vi kan ge stöd för alla att komma vidare. Vi vill utveckla såväl medarbetarna som verksamheten och företagets kultur, med fokus på ett ökat värde för kunden, säger Björn Lahti.

Ett steg på den här vägen är att processen att digitalisera företagets uthyrningsverksamhet har inletts under året. Tanken är att kunna hantera hela uthyrningsprocessen digitalt, inklusive kontraktskrivandet.

Kortare ledtider och färre transporter

– Vi vill att våra hyresgäster ska kunna
hantera de här frågorna på tider som passar dem. Om vi hanterar processen väl så kommer vi också att underlätta för oss själva, även om det inledningsvis kan vara en del nytt att lära sig. På sikt hoppas vi skapa kortare ledtider och bli mer hållbara, bland annat genom att producera färre papper och transporter, säger Björn Lahti.

Tekniken är på plats och under 2019 kommer arbetet att dra igång mer konkret. Till en början berörs framför allt företagets uthyrare, men på sikt kan flera personer och områden beröras.

– Vi är redo att dra igång och jag tror att vi efter hand kommer att komma på fler tjänster där vi kan förenkla livet för våra kunder. Det gäller också att vi är attraktiva och intressanta som arbetsgivare. Vi ska ta vara på möjligheterna och inte bli offer för den digitala utveckling som sker. Vi är förberedda och antar utmaningen tidigt, för att inte längre fram behöva reagera istället för att agera, säger Björn Lahti.

Chatt i kundtjänsten

Ett annat konkret exempel handlar om den chatt som under hösten öppnats i företagets kundtjänst. Här kan hyresgästerna ställa frågor och få snabba svar.

– Det här är ett bra erbjudande för de kunder som vill ha fler vägar in till oss. Nästa steg kan vara att vi skapar en chattbot, som kan svara på en stor del av de vanligaste frågorna. För personalen innebär chatten en möjlighet att lära sig mer och utvecklas. Det blir en breddning och en utveckling av deras jobb samtidigt som vi skapar en mer digital kundupplevelse, avslutar Björn Lahti.

”Vi vill utveckla såväl medarbetarna som verksamheten och företagets kultur, med fokus på ett ökat värde för kunden.”