Skapa ett bättre Lund

Att ställa om en hel fordons- och maskinpark

Resan mot att göra LKFs egna fordon och maskiner fossilbränslefria har pågått ett antal år och går nu in på upploppet. Utöver att ersätta bensin och diesel med HVO, gas eller el finns även idéer om bättre samutnyttjande av fordon och maskiner. Rolf Karlsson, fastighetsservicechef, ser både utmaningar och möjligheter framåt.

När det gäller LKFs fordon så ersätts de sista dieselfordonen med HVO (hydrerade vegetabiliska oljor) under 2019. Vartefter gamla fordon ersätts så har de under de senaste åren ersatts med antingen el-, gas- eller HVO-drivna bilar. Att ställa om en hel fordons- och maskinpark till att drivas fossil­bränslefritt är dock inte gjort i en handvändning. För LKF började resan för ungefär 13 år sedan.

– Vi testade vår första gasbil 2005. Vi ville slippa bensin och diesel och testa något nytt. Gasbilarna var inte alls lika utvecklade då och den första vi testade hade inte så mycket kraft och klarade till exempel inte tunga laster, vilket fortfarande ofta är fallet. De 19 gasbilar vi har i dag använder vi som servicebilar, städbilar och postbilar.

En annan utmaning med gas är att det finns väldigt få tankställen i Lund, vilket också gäller för HVO. LKF planerar därför att inom kort installera två egna HVO-tankar på vardera 1 500 liter, en i Dalby och en i Sandby.

Testat elbilar

LKF har även testat elbilar, vilket fungerat bra. I dag finns 13 stycken inom företaget. Fördelarna med elbilarna, som Rolf ser det, är att de är tysta och lätta att köra i framför allt stadstrafik. Men det finns även nackdelar:

– Elbilarna är väderberoende. Om det är för kallt så laddar batterierna ur snabbare. Och om vi lastar dem för tungt så tar det också mer på batteriet. I dag kör vi åtta-nio mil innan vi behöver ladda, så det gäller att planera sin körning. Vi har installerat laddstolpar vid båda våra kontor, säger Rolf Karlsson.

LKFs personal har även möjlighet att boka någon av de tre eldrivna poolbilar som LKF disponerar dagtid måndag–fredag. Bilarna ingår i Lunds bilpool och används till exempel av besiktningspersonal eller andra som behöver göra kortare tjänsteresor.

El-lådcyklar för transport av verktyg

Inom LKF finns även ett antal elmopeder och låd-elcyklar. Elmopederna blir dock successivt färre, för att de är dyra i inköp. Elcyklar kostar ungefär en tredjedel av priset för en elmoped, varför valet allt oftare faller på dem. De används till exempel för att transportera verktyg och redskap mellan LKFs bostadsområden. Förhoppningen är att köpa in fler el-lådcyklar under 2019.

– Vi har testat oss fram och anpassat våra val av fordon och bränsle efter hur de ska användas i vår verksamhet. Bilar som ska användas till framför allt tunga och långa transporter kräver HVO, i övrigt står valet mellan el och gas. Men i bästa fall kan vi använda även elbilar för tyngre transporter i framtiden; utvecklingen går snabbt nu, säger Rolf Karlsson.

När det gäller mindre maskiner så har utvecklingen gått från oljeblandat bränsle till främst batteridrift. Utmaningen på maskin­sidan gäller bland annat de lite större gräsklipparna, vars batterier ofta är för tunga. Här hoppas Rolf Karlsson på framtida lösningar med uppladdningsbar el.

Samordnad hantering

En annan fråga som Rolf arbetar med, och driver i viss motvind, är den om samordnad hantering och användning av företagets bilar och maskiner. Målet är att spara pengar genom färre inköp.

– Många vill ha ”sin egen gräsklippare” och veta att den alltid finns på plats, så jag möter lite motstånd när jag föreslår färre inköp och mer samordning. Jag förstår känslan av att vilja ha det mer bekvämt, men det blir dyrt för företaget. Jag hoppas också att vi på sikt kommer att ha fler bilpooler, för både personal och hyresgäster, så att vi alla kan hjälpas åt att minska fordonstrafiken inom våra bostadsområden.

Fakta

Hållbar mobilitet för hyresgästen

Förutom att vi ställer om vår egen fordonspark till att bli fossilbränslefri, så arbetar vi allt mer med att skapa bra förutsättningar för en hållbar mobilitet för våra hyresgäster:

  • Vi har ett erbjudande om laddplats för elbil till alla hyresgäster, som innebär att vi på förfrågan utreder om vi kan etablera en privat laddplats åt hyresgästen.
  • På våra stadsdelstorg Fäladstorget, Linero torg och Värpinge torg finns besöksparkering med semisnabbladdare för elfordon.
  • I kv. Brandstationen i centrum genomför vi ett test med en cykelpool, med två eldrivna lådcyklar.
  • I vår nyproduktion har vi i flera projekt avtal med en bilpoolsaktör, vilket innebär att medlemsavgift i bilpool ingår i hyran under en viss tid.
  • Vi arbetar för att våra cykelparkeringar ska vara trygga och uppmuntrar till ökad användning av cykel, till exempel genom att vi ser över belysning eller rensar ut trasiga och kvarglömda cyklar. I vår kundenkät 2018 införde vi en ny fråga kring hur våra hyresgäster upplever förutsättningar för användning av cykel, bland annat cykelparkering. 72,8 % svarade att de anser att dessa är bra eller mycket bra. Vi kommer att titta på resultatet per bostadsområde för att se hur vi kan arbeta vidare.
  • I vårt innovationsprojekt Xplorion ingår ett mobilitetskoncept, som kommer att testas och utvärderas. Konceptet innebär att boendet är bilfritt, förutom en bilpoolsbil. Inga parkeringsplatser byggs i anslutning till fastigheten, i stället ingår gemensamma och smarta mobilitetslösningar som elbilspool, lådcykelpool, cykelverkstad samt trygg och enkel cykelparkering.