2018 I KORTHET

Fredrik Millertson – ny vd på LKF

Från och med den 1 oktober är Fredrik Millertson ny vd på LKF. Med en god kännedom om branschen, genom arbete med olika fastighetsfrågor sedan mitten av åttiotalet, bland annat hos Örebrobostäder, Köpings Bostads, Örebro kommun och nu senast Ystadsbostäder, så känner han sig trygg och förväntans­full att leda LKF framåt i det fortsatta utvecklingsarbetet.

– Det känns väldigt roligt. Jag ser fram emot en spännande resa med LKF och våra medarbetare där vi sätter medarbetarskapet och kundservice i fokus, säger Fredrik Millertson.

Hållbarhetsevent för våra hyresgäster

Under våren arrangerade LKF tre stora hållbarhetsevents: på Norra Fäladen, på Väster och i Dalby. Ambitionen var att informera kring och öka engagemanget för hållbarhetsfrågor. Träffarna arrangerades tillsammans med Lunds kommun, Hyresgästföreningen, Kraftringen och Lunds Renhållningsverk. På plats fanns experter på odling, energi och solceller, redo att ge tips på smarta sätt att använda jordens resurser.

Fortsatt hög byggtakt 2018

Trots något färre byggstartade lägenheter än beräknat har byggtakten inom LKF varit hög under 2018. 352 lägenheter färdigställdes medan 330 byggstartades i fyra olika projekt, däribland innovationsprojektet Xplorion på Brunnshög. De 96 temporära bostäderna är äntligen på plats trots stora problem med leveransen av modulerna. Vid årsskiftet 2018/2019 hade LKF nio pågående byggprojekt med sammanlagt 694 lägenheter.

Pilotprojektet Boskolan för nyanlända

Med rätt information i ett så tidigt skede som möjligt är förutsättningarna goda för att göra rätt, ta ansvar och trivas med sitt boende. Det var LKFs ingångsvärden inför pilotprojektet Boskolan, som pågått under hösten 2018. Det är viktigt att lära sig hur man bor och hur man tar hand om sin lägenhet. Därför testar vi Boskolan tillsammans med några av dem som flyttar in i våra temporära bostäder. Att skapa möten och skapa relationer är viktigt. Det ger förtroende och ökad trivsel.

LKF – en del i Allmännyttans klimatinitiativ

LKF har anslutit sig till Allmännyttans klimatinitiativ, där målet är att de allmännyttiga bostadsbolagen ska vara fossilbränslefria senast år 2030 och energi­användningen ska minska med 30 procent. Genom att exempelvis bygga energi- och klimatsmart, ställa om vår fordonspark till fossilbränslefri och satsa på lösningar för en hållbart boende så kan vi på LKF, tillsammans med de andra bostadsbolagen inom Allmännyttan bidra till minskad miljöpåverkan.