DET HÄR FOKUSERAR VI PÅ

Väsentlighetsanalysen hjälper oss att reda ut vilka hållbarhetsfrågor som är viktigast att fokusera på för oss på LKF. Den ligger också till grund för den här hållbarhetsredovisningen. Analysen har under 2017 genomförts genom workshops och validering inom bolagets ledningsgrupp. Analysen baseras på det som kommit fram i intressentdialogerna, hur strategiskt viktig frågan är för LKF samt hur stor inverkan vårt arbete med respektive hållbarhetsfråga har på miljön, individen eller samhället. De högst värderade aspekterna har definierats som våra mest väsentliga hållbarhetsfrågor. Metodiken för väsentlighets­analysen har följt GRI SRS* principer för att definiera innehåll i redovisningen.

*GRI SRS (Global Reporting Initative Sustainability Reporting Standards) är en global standard för hållbarhetsrapportering.

Väsentliga hållbarhetsfrågor

Ekonomiskt resultat

GRI-referens: Delstandard 201
Se avsnitt: Förvaltningsberättelse

Hållbar stadsutveckling

GRI-referens: Delstandard 413, 415
Se avsnitt: Förutsättningar för framtidens boende, Hållbar stadsutveckling, Integration

Trygghet och trivsel

GRI-referens: Delstandard 205-206, 418
Se avsnitt: Trygghet/trivsel

Pålitlig samhällsaktör

GRI-referens: Delstandard 306
Se avsnitt: Styrning, Mål 3: Skapa ett bättre Lund

Primärenergianvändning

GRI-referens: Delstandard 302
Se avsnitt: Primärenergi, Miljönyckeltal

Avfallshantering

GRI-referens: Delstandard 01, 403-405
Se avsnitt: Återbruk och källsortering, Miljönyckeltal

Nöjda medarbetare

GRI-referens: Delstandard 416
Se avsnitt: Medarbetare

Hyressättning

Se avsnitt: Vår omvärld

Ekosystemtjänster

Se avnitt: VD har ordet

Miljöanpassat byggande
och förvaltande

Se avsnitt: Mål 2: Bygga fler bostäder

Styrning av leverantörer

Se avsnitt: Styrning

Vattenanvändning

Se avsnitt: Miljönyckeltal

Mänskliga rättigheter

Se avsnitt: Medarbetare

Efterlevnad av lagar

Se avsnitt: Styrning

Var är hållbarhetsfrågan väsentlig?