Mål 3: Skapa ett bättre Lund

Unga skapar ökad insikt om framtidens boende

LKF har inlett ett samarbete med Polhems­skolan, där elever i årskurs tre på skolans teknikprogram med inriktning på samhällsbyggande och miljö får i uppdrag att utforma en liten enrumslägenhet i ett flerfamiljshus. Eleverna ska försöka hitta nyskapande lösningar för ett kompakt boende. Samarbetet syftar till att ge ökad kunskap om hur dagens unga tänker sig sitt framtida boende.

Samarbetet mellan LKF och Polhems­­skolan är en del av LKF Labs; en arena där idéer och tankar kan mötas och formas. Fokus ligger på kreativitet och idérikedom och syftet är att få fram nyskapande förslag som kan bidra till att boende i hyresrätt utvecklas. I LKF Labs samarbetar vi med anställda, hyresgäster och andra intressenter inom kommunen för att öka förståelsen för framtidens behov och möjligheter.

Ungdomar

Varför ÄR DETTA EN viktig aspekt för oss?

Fokus på ungdomars behov och önskemål är viktigt för att identifiera och möta det framtida behovet av bostäder och service. Genom att ge ungdomar möjlighet att påverka och delta samhällsutvecklingen skapas förutsättningar för ungdomar att känna sig värdefulla och behövda.

Hur ARBETAR vi?

Genom samarbete med högstadie-, gymnasie- och högskolan genom olika projekt samt frekventa möten med ungdomspanel.

Hur har det gått 2017?

Arkitekturprojekt med Polhems gymnasieskola och Lunds Konst/Designskola samt ett konstprojekt med barn på Linero har genomförts.