Styrelse

MATTIAS OLSSON (s) Ordförande
LKFs styrelse sedan 2011

GÖRAN BRINCK (M) Vice ordförande
LKFs styrelse sedan 2011

Sofie lemontzis (MP)
LKFs styrelse sedan 2015

ERIK NORDIN (M)
LKFs styrelse sedan 2015

KERSTIN LINDBOM (L)
LKFs styrelse sedan 2015

Kerstin Rosendahl (V)
LKFs styrelse sedan 2017-12-13

ALI ISMAIL (S)
LKFs styrelse sedan 2011

CLAS FLEMING (V)
LKFs styrelse sedan 1995

LARS V ANDERSSON (C)
LKFs styrelse sedan 2015

MANAF SABABI (MP)
LKFs styrelse sedan 2015

INGRID MALMQVIST NORIN (s)
LKFs styrelse sedan 2007

Torsten Czernyson (KD)
LKFs styrelse sedan 2014

GÖRILD MALMBERG (V)
LKFs styrelse sedan 2015

Arbetstagarrepresentanter

ROLF KARLSSON
Tjänstemän

EVE NILSSON
Fastighetsanställda