Not 9 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2017 2016
Ränteintäkter 0 0
Övriga ränteintäkter 0 0
0 0