Not 8 Exceptionella intäkter

Under året har en nedskrivning på fastigheten Russet återförts då nedskrivning till fullo har återvunnits. Återfört belopp uppgår till 7,9 mkr.