Not 6 Eventualförpliktelser

2017 2016
Garantibelopp Fastigo 2 2
Avsättning pensioner VD 1 1
2 2