Not 32 Räntor och utdelningar

2017 2016
Erhållen ränta 0 0
Erlagd ränta -72 -83
-72 -82