Not 3 Taxebundna kostnader

2017 2016
Uppvärmning 93 90
Sophantering och sotning 20 20
Vatten 24 23
Fastighetsel 15 15
152 148