Not 26 Obeskattade reserver

2017 2016
Periodiseringsfond 2012 0 29
Periodiseringsfond 2013 31 31
Periodiseringsfond 2014 28 28
Periodiseringsfond 2015 27 27
Periodiseringsfond 2016 20 20
Periodiseringsfond 2017 18 18
Periodiseringsfond 2018 17 0
141 153

Uppskjuten skatt för medel i periodiseringsfond uppgår till 31 mkr (141 mkr * 22%).