Not 21 Kortfristiga placeringar

Namn Bokfört värde Marknadsvärde
Räntetak 13 14
13 14