Medarbetare i siffror

Medelåldern på samtliga anställda

Kvinnor (år)

42,8

Män (år)

47,8

Totalt (år)

45,8

100 %

av personalen omfattas av kollektivavtal

Mångfald

Ledningsgrupp
Kvinnor 3
Män 6
Totalt 9

ÅLDER

Kvinnor Män
20-29 0 0
30-39 1 0
40-49 1 3
50-59 1 1
60- 0 2

Anställningstid i genomsnitt

Tjänstemän

Kvinnor (år)

5,6

Män (år)

10,8

Totalt (år)

7,9

Kollektivanställda

Kvinnor (år)

12,8

Män (år)

11,4

Totalt (år)

11,6

Totalt

Kvinnor (år)

7,8

Män (år)

11,2

Totalt (år)

9,9

* Allmän visstid, vikariat, provanställningar

Personalomsättning

4,5 %

Baserat på antal tillsvidareanställda

Antalet nyanställda 1/1 – 31/12 2017

Styrelse
Kvinnor 4
Män 8
Totalt 12

ÅLDER

Kvinnor Män
20-29 1 0
30-39 0 0
40-49 0 3
50-59 1 1
60- 2 4
Totalt
Kvinnor 10
Män 13
Totalt 23
ÅLDER

Medelåldern på samtliga nyanställda

Kvinnor (år)

32,1

Män (år)

45,8

Totalt (år)

39,8

Antalet nyanställda 1/1 – 31/12 2017

Totalt antal anställda*
Kvinnor 85
Män 133
Totalt 218

* Tillsvidare, visstid, vikarie etc.

ÅLDER

Arbetsskador och frånvaro

Antal arbetsskador
Kvinnor 3
Män 5
Totalt 8
Procent sjukfrånvaro
Kvinnor 5,4
Män 4,9
Totalt 5,3

Antalet anställda 31/12 2017

Antal tillsvidare anställda som jobbar heltid
Kvinnor 65
Män 119
Totalt 184
Antal visstids anställda* som jobbar heltid
Kvinnor 9
Män 9
Totalt 18
Totalt antal anställda som jobbar heltid
Kvinnor 74
Män 128
Totalt 202

Antalet anställda som arbetar hel- resp deltid 31/12 2017

Antal tillsvidare anställda
Kvinnor 76
Män 124
Totalt 200
Antal visstids anställda
Kvinnor 9
Män 9
Totalt 18
Totalt antal anställda
Kvinnor 85
Män 133
Totalt 218
Antal tillsvidare anställda som jobbar deltid
Kvinnor 11
Män 5
Totalt 16
Antal visstids anställda som jobbar deltid totalt
Kvinnor 11
Män 5
Totalt 16