MÅL 3

SKAPA ETT BÄTTRE LUND

 

Tillsammans skapar vi ett bättre Lund

Hos LKF bor cirka 20 000 av Lunds invånare i alla delar av kommunen, cirka 9 800 sökte de 200 lediga lägenheterna under det sista kvartalet 2017 och i bolaget arbetar drygt 200 medarbetare. Därmed är allt vi gör en viktig del i arbetet med att skapa ett bättre Lund. Under 2017 har vi gjort en rad insatser för att skapa ett mer hållbart Lund, från såväl ekonomisk som social och ekologisk synpunkt.