MÅL 2

BYGGA FLER BOSTÄDER

Byggandet slår nya rekord
För att skapa ett långsiktigt hållbart Lund och möta efterfrågan på bostäder fortsätter LKF att bygga fler lägenheter, äldreboenden, LSS-bostäder samt ungdoms- och studentlägenheter. Vårt mål är att ha en projektportfölj som innehåller projekt med minst 1 500 bostäder och att byggstarta 250 – 300 bostäder per år. Under 2017 ligger vårt byggande på en historiskt hög nivå.