MÅL 1

ATTRAKTIVA HEM

Vi fortsätter skapa attraktiva hem
En god boendekvalitet är grunden för att kunna skapa hög trivsel och trygghet. Därför erbjuder LKF väl underhållna bostäder till ett rimligt pris och utvecklar hyresgästernas möjligheter att påverka sin boendemiljö. Under 2017 har en rad insatser gjorts när det gäller såväl trygghet och trivsel, boinflytande som omfattande ombyggnads- och underhållssatsningar.