Ett helägt kommunalt fastighetsbolag

Lunds Kommuns Fastighets AB, LKF, bildades 1947 och är ett helägt kommunalt fastighetsbolag. Bolaget har en politiskt sammansatt styrelse och Lunds kommunfullmäktige fastställer LKFs ägardirektiv.

MEDARBETARE

LKF har 218 medarbetare

CIRKA 40 PROCENT AV HYRESMARKNADEN

LKF har totalt 9 551 (9 275) lägenheter, vilket betyder att cirka 20 000 Lundabor bor hos oss. Det gör LKF till det tredje största kommunala fastighetsbolaget i Skåne och till ett av de 20 största i Sverige.

Totalt finns det 26 208 (per 31/12 2016) hyreslägenheter i Lunds kommun, vilket innebär att LKF har nästan 40 procent av kommunens hyresmarknad. Andra stora aktörer på hyresmarknaden i Lund är AF (studentbostäder), Akelius och Paulssons Fastigheter. Totalt finns det cirka 60 000 bostäder i Lunds kommun varav hälften i flerfamiljshus. Av dessa är hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter. Till detta ska läggas nästan 10 000 specialbostäder, varav huvuddelen är studentbostäder.

Dessutom äger LKF merparten av kommunens äldreboende, flera stadsdelscentrum som Fäladstorget, Linero torg och Karhögstorg med handel och service samt ett 40-tal attraktiva kommersiella lokaler i Lunds centrum.

LKF erbjuder bostäder i Lunds stad, Genarp, Södra Sandby, Stångby, Veberöd, Dalby och Revinge.

LKFs vision är en framtid med fler och bättre hem. Bra bostäder gör Lund mer attraktivt för både människor och företag så att kommunen kan fortsätta att utvecklas. Vi agerar hållbart och miljösmart. Vi söker mark så att vi kan bygga fler bostäder till rimliga kostnader. Vi investerar i framtiden genom att bygga nytt samt ta hand om och utveckla de fastigheter vi har. Vi ger våra hyresgäster möjligheter att påverka sitt boende så att deras hem blir bättre för dem.