vi växer med Lund

TILLSAMMANS

LKF är Lundabornas fastighetsbolag. Vi utvecklar attraktiva hyresbostäder och lokaler i Lund, där service och personligt inflytande för hyresgästen innebär ett bekymmersfritt och hållbart boende.

Cirka 20 000 av Lunds invånare bor hos oss, ungefär 9 800 personer söker aktivt runt 200 lediga lägenheter under ett kvartal och drygt 200 personer arbetar hos oss. Tillsammans gör vi alla LKF till en aktiv samhällsaktör, som vill vara med och skapa ett bättre Lund.

Med ordet tillsammans tänker vi in samvaro och gemenskap; mellan kollegor, grannar, samarbetspartners och ägare. Vi tänker på trygghet, trivsel och förtroende för dem vi delar vardagen med. Tillsammans med dessa människor vill LKF vara en mänsklig, pålitlig, långsiktig och utvecklande aktör.

I samma anda har vi skapat en gemensam års- och hållbarhetsredovisning, där vi beskriver året som gick. Här kan du läsa om 2017 ur flera perspektiv. Vi pratar om hållbarhet ur såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt perspektiv. För utan en god ekonomi uppnår vi ingen långsiktig hållbarhet. Och via social och miljömässig hållbarhet lägger vi grunden för en långsiktigt god ekonomi.

OM RAPPORTEN

Denna års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2017 omfattar Lunds Kommuns Fastighets AB (publ). Redovisningen upprättas årligen och är en kombinerad års- och hållbarhetsredovisning. Redovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen, vilket för detta räkenskapsår även innefattar krav på en hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsredovisningen är även upprättad i enlighet med GRI:s upprättade riktlinjer Sustainability Reporting Standard (SRS) nivå Core. Års- och hållbarhetsredovisningen för 2017 fastställdes av styrelsen den 22 februari 2018.