En verksamhet byggd på dialog

LKF har tre tydliga övergripande mål, vi ska: erbjuda attraktiva hem, bygga fler bostäder och skapa ett bättre Lund. Hur väl vi lyckas med detta avgörs framför allt av hur vi lyckas möta våra intressenters krav och förväntningar. För att vi ska kunna utveckla och driva vår verksamhet är en levande dialog med våra hyresgäster, ägare, medarbetare, finansiärer, entreprenörer och olika samhällsaktörer en helt avgörande förutsättning. Här listar vi våra viktigaste intressentgrupper, hur vi möter och lyssnar på dem samt vilka frågor som är viktiga för respektive grupp. Intressenterna har valts utifrån hur viktig en dialog med dem är för oss i arbetet med att nå våra mål.

På de kommande två uppslagen kan du läsa mer om vår dialog med hyresgästerna, bland annat i form av den årliga kundenkäten. Och i avsnittet Väsentlighetsanalys kan du läsa om hur vi arbetar med de frågor som intressenterna fört fram och hur detta sedan landar i de hållbarhetsfrågor som är viktigast för oss att fokusera på.

Intressentgrupp

När lyssnar vi

Det här är viktigt

Se avsnitt

Hyresgäster

 • Hyresgästmöten

 • Kundtjänst, felanmälan,
  sociala medier

 • Områdesvärdar

 • Kundtidning, hemsida, kundbrev, trapphusinformation

 • Årlig kundundersökning

 • Samverkansmöten
  Hyresgästföreningen

 • Service

 • Skötsel och underhåll

 • Trygghet

 • Miljöfrågor, t ex
  källsortering

 • Aktiviteter i bostads-
  områden

 • Upprustning/ombyggnad

 • Hyresnivåer

Mål 1: Attraktiva hem

Mål 3: Skapa ett bättre Lund

Allmänheten

 • Kundtjänst, sociala medier

 • Hemsida

 • Mailutskick

 • Webbenkät

 • Kötider

 • Uthyrningsprinciper

 • Nyproduktion

 • Omflyttningsfrekvens

Styrning

Mål 2: Bygga fler bostäder

Medarbetare

 • Arbetsplatsträffar,
  personalinformation

 • Medarbetarenkät

 • Utvecklingssamtal

 • Facklig samverkan

 • Arbetsvillkor och arbetsmiljö

 • Jämställdhet

 • Kompetensutveckling

Medarbetare

Ägare / Finansiärer

 • Styrelsemöten

 • Ägarsamråd

 • Årsstämma

 • Finansiering

 • God ekonomi

 • Byggvolymer

 • Hållbarhetsarbete

 • Varumärke

 • Kreditbetyg

 • Investeringsplaner

 • Riskhantering

Styrning

Mål 2: Bygga fler bostäder

Hållbar stadsutveckling

Samhället

 • Samråds- och samverkans­möten

 • Remisser

 • Seminarier/workshop

 • Nätverk

 • Översikts- och detaljplanering

 • Miljöarbete

 • Sociala förturer

 • Nyproduktion

 • Förvaltningsfrågor

 • Hyresutveckling

Mål 2: Bygga fler bostäder

Mål 3: Skapa ett bättre Lund

LEVERANTÖRER

 • Upphandling
 • Dialog
 • Upphandling (LoU), Miljökrav, Sociala krav, Ekonomi

Styrning

”LKF är tidigt på det,
ligger i framkant och vågar mer.”

Citat ur varumärkesanalysen

”Önskar ännu mer grönt
med fruktträd och bärbuskar
i bostadsområdet.”

Citat ur hyresgästenkäten

”Bra att källsorterings-
möjligheterna har ökat.”

Citat ur hyresgästenkäten

”Det första jag fick höra när jag blev 18 var att ställa mig i kö på LKF. Ungefär som att man ska gå till arbetsförmedlingen när man blir arbetslös.”

Citat ur varumärkesanalysen

”Det finns en bra början till
bostadsområde men mer sociala platser,
till exempel utveckla grillplatsen.”

Citat ur hyresgästenkäten

”Bra bostäder, men man måste
stå i kö länge för att få en.”

Citat ur varumärkesanalysen