Kundenkät som leder till förbättringar

Varje höst genomför LKF en kundenkät. 2017 års enkätsvar visar att 82 procent av hyresgästerna tycker att vi levererar bra eller mycket bra service. Många lämnar också förslag på förbättringar, som sedan utgör en bra grund för åtgärder.

– Vi arbetar ständigt med förbättringsarbete. Utifrån enkätsvaren kan vi se till att vi håller en jämn och bra service i alla våra bostadsområden, säger Linda Domini, biträdande fastighetschef för Fastighetsområde Öster.

– Vi läser alla textkommentarer vi får in och är väldigt tacksamma för alla syn­punkter. Kundenkäten är vårt viktigaste verktyg för att fånga upp hyresgästernas synpunkter och önskemål, säger Carina Markenvard, biträdande fastighetschef för Fastighetsområde Norr.

– Omvärlden förändras i snabb takt och vi vill hänga med och bidra till en positiv utveckling, säger Torbjörn Larsson, biträdande fastighetschef för Fastighetsområde Söder.

Efter att enkätsvaren analyserats leder områdesvärdarna, ombyggnadssamordnaren och de tre biträdande fastighetscheferna arbetet med att fram en lista på förslag till förbättringsåtgärder inom varje område. Åtgärderna prioriteras och därefter informeras hyresgästerna på olika sätt, bland annat via Bosamråd, hemsidan, anslag i trappuppgångarna och i kundtidningen. Linda, Carina och Torbjörn understryker att det stora jobbet för att få alla hyresgäster att trivas görs av områdesvärdarna och ombyggnadssamordnaren.

Torbjörn Larsson
Carina Markenvard

 

 

 

”Vi arbetar ständigt med förbättringsarbete. De här frågorna finns i vårt tänk hela året. Utifrån enkätsvaren kan vi också se till att vi håller en jämn och bra service i alla våra bostadsområden.”

Linda Domini

 

 

 

Resultat av LKFs nöjd-kund mätning

Varje höst sänder LKF ut en kundenkät till cirka 3 000 hyresgäster. 2017 var det 62 procent av dessa som svarade. De frågor som flest hyresgäster har synpunkter på är: tvättstugor, utemiljön, trygghet i bostadsområdet, cykelförvaring, källsortering och information. I 2017 års enkät framgår det bland annat att:

Exempel på förbättringar under 2017

Fastighetsområde Norr:

 • Tryggare och trivsammare miljöhus/Rådhusrätten och Offerkällan: Ett miljöhus har renoverats. Arbetet med att se över miljöhusen fortsätter under 2018.
 • Utemiljö/Gunnesbo och Nöbbelöv: Arbetet med att se över och förbättra områdets gårdar samt närmiljön inom delar av området påbörjades under 2017 och fortsätter under 2018.
 • Trivsel i trapphus/Papegojelyckan och Värpinge: För att uppnå ökad trivsel har ett flertal trapphus målats om under 2017.

Fastighetsområde Söder:

 • Förbättrad kommunikation/centrum:
  För att förbättra informationen vid åtgärder kommer vi att arbeta mer aktivt med trapphustavlor, informationstavlor och öka den personliga närvaron på våra
  seniorboenden.
 • Tryggare väster: Utomhusbelysningen ses över och byts ut i delar av området, för en ökad trygghet.
 • Klostergården/Karlshögstorg: Punktinsatser i trädgårdar på fyra områden. Mer frekvent skrot- och cykelborttagning samt ökad utplacering av blomkrukor med växter på flera områden.

Fastighetsområde Öster:

 • För ett tryggare Linero: Projektet inleddes hösten 2016, med många barn och ungdomar involverade. Ett antal otrygghetsfaktorer har identifierats och förslag på åtgärder tas fram.
 • Bänkar och bord/östra tätorterna: Samtliga bänkar och bord har slipats och oljats eller målats under vintern, för utplacering under våren 2018.
 • Nya lägenhetsdörrar/Mårtens Fälad/Östra Torn: Området Solisten har fått ny LED-­belysning i trapphusen med sänkning av ljusstyrka kvällstid och stegrad styrkan när man kommer in i trappan.