Mål 3: Skapa ett bättre Lund

TILLFÄLLIGT BOENDE MED UTTALAT BARNFOKUS

LKF är en av aktörerna i Livskonceptet; en satsning på socialt hållbara och tillfälliga bostäder, med fokus på barn och barnfamiljer. Under 2017 har verksamheten planerats och projektering av bostäderna har inletts. Våren 2018 flyttar ett antal nyanlända familjer in i 24 modulbostäder i utkanten av Linero.

Bostäderna är placerade vid Vikinga­vägen/Kämpagränden och de som flyttar in är framför allt nyanlända familjer, som blivit kommunplacerade i Lund. En del kan vara kvotflyktingar. Alla har uppehållstillstånd.

– Vi tycker att det är bra att gå in i familjerna via barnen, för mycket av det som sker i en familj går just via dem. Därmed får vi på ett naturligt sätt med hela familjen. De som ska flytta in väntar alla i dagsläget på sin första bostad i Sverige. Och även om bostaden är tillfällig så vill vi göra den så trivsam och hemlik som möjligt, säger Sara van Lunteren, ansvarig för bostäder för nyanlända på Lunds kommun.

Till pilotprojektet på Linero är två trygghetssamordnare knutna, Linn Johansson och Tyler Gniewotta. Deras mål är att arbeta med både inomhus- och utomhusmiljön ur ett barnperspektiv samt med ”det sociala kittet”.

– Vi vill bidra till att skapa socialt hållbara bostäder med barnvänliga miljöer. Miljöer där barnen får ta plats och får lov att känna sig som barn. Vi vill att de som flyttar in ska kunna känna sig hemma och välkomna i området. Allt vi kommer att skapa ska vara styrt utifrån de ny­anländas behov och göras tillsammans med barnen, eftersom det är deras hem och fritid det handlar om, säger Tyler Gniewotta.

– Tanken är att vi ska kunna arbeta nära både familjerna och övriga som bor i området; fungera som en länk mellan de nyanlända och resten av Linero. Kanske guida dem in i föreninglivet eller visa vad som finns i närområdet. Om det är någon som redan nu känner att de vill vara med och delta i det vi gör är de mer än välkomna, säger Linn Johansson.

Satsningen som genomförs på Linero är ett pilotprojekt. Bostäderna och utom­­husmiljön kommer att skapas utifrån samtal och möten med de människor som flyttar in, med barnperspektivet i fokus.

– Vi tror att för att få en bra start i Sverige är det en fördel att kunna utgå från en egen plats i ett tryggt hem. Och alla aktörer i Livskonceptet vill vara med och göra en tillfällig lösning så hållbar som möjligt, säger Sara van Lunteren.

FAKTA

De aktörer som deltar i Livskonceptet är: Rädda Barnen, MKB Fastigheter AB, Malmö stad, LKF, Lunds kommun, IKEA och Archifunture. Malmö högskola följeforskar. Samarbetsparterna bidrar med kunskap, tid och donationer. Inom LKF kommer Livskonceptet att prövas på modulbostäder i Linero, som är ett pilotprojekt. Satsningen får finansiellt stöd från Länsstyrelsen Skåne. Under 2018 genomförs dessutom mer traditionell inflyttning och etablering av nyanlända familjer på Väster, i Veberöd och Dalby.

Initiativet Lund – ett arbetsintegrerande socialt projekt

Projektet Initiativet Lund tar emot nya svenskar för arbetslivsintroduktion inom design (textil, läder och annan design) och café/catering. Syftet är att skapa arbetstillfällen eller underlätta inträdet på den svenska arbetsmarknaden samt att skapa ekonomisk självständighet och arbetsgemenskap för utlandsfödda som står långt från arbetsmarknaden. Projektet är EU-finansierat och ägs och drivs av Coompanion Skåne i samverkan med och medfinansiering från: ABF MittSkåne, LKF, Lunds kommun och Arbetsförmedlningen. LKF har bland annat ställt en lokal vid Linero Torg till projektets förfogande, vägg i vägg med återbruksbutiken FixaTill. Ungefär 75 personer deltar i projektet som pågår fram till den 31 augusti 2019.

Integration

Varför ÄR DETTA EN viktig aspekt för oss?

Utanförskap kräver stora samhällsekonomiska resurser Integration och social sammanhållning är viktiga framgångsfaktorer för trygghet och trivsel.

Hur ARBETAR vi?

Genom att fördela bostäder för nyanlända i hela LKFs bostadsbestånd, genomföra bostads­sociala aktiviteter för att skapa naturliga mötes­platser, stödja föreningar/organisationer med fokus på barn, ungdomar samt integrations- och sociala projekt.

Hur har det gått 2017?

Se avsnitt Trygghet och trivsel. EU-projekt med inriktning på sysselsättningsfrågor har startats, samt en modell för integration, Livskonceptet har tagits fram.