Mål 3: Skapa ett bättre Lund

”Jag grät varje gång jag tankade bensin”

LKF vill, via samverkan, skapa ett hållbart samhälle med bostäder som lever länge. Ambitionen är att skapa förutsättningar för hyresgästerna att göra egna miljömedvetna val, till exempel att köra elbil. 2017 togs ett hyresgästerbjudande fram om att hyra laddplats.

FAKTA

LKF erbjuder, där det är tekniskt och ekonomiskt möjligt, sina hyresgäster laddningsmöjligheter på sin nuvarande p-plats eller på en p-plats i närheten.

Priset är 600 kronor per månad, vilket läggs ovanpå den ordinarie hyran för parkeringsplatsen. Utrustningen är säkrad med 16 ampere, med ett maximalt effektuttag på 3, 7 kW och har ett Typ2-uttag. Elen har märkningen Svenska Naturskyddsföreningens Bra Miljöval el.

Martin Bengtsson på Magistratsvägen var tidigt ute med att ansöka om laddplats. Han var så tidigt ute att LKFs erbjudande inte ännu hunnit ta form. Men efter en tid, fyllda av samtal med LKF och eget funderande, kunde han realisera sin idé om att ersätta sin bensindrivna bil med en elbil.

Varför valde du att skaffa en elbil?

– För att jag grät varje gång jag tankade bilen med bensin. Efter ett tag började jag titta på elbilar och bestämde mig till sist för en lite dyrare modell med ett fast batteri, som ger en driftskostnad på ungefär en krona milen.

Hur tänkte du kring laddplats?

– Innan jag köpte elbil insåg jag att jag först måste ha en laddplats. Då tog jag kontakt med LKF och framförde mitt önskemål. I det läget hade de inte några erbjudanden om laddplatser. Efter en tid fick jag klartecken, vilket ledde till att jag kunde köpa vår elbil.

Hur gjorde du för att få en laddplats?

– Jag ringde först LKFs växel och kom ganska snabbt i kontakt med vår biträdande fastighetschef, Carina. Efter en del diskussioner blev det klart att jag kunde få byta plats i vårt parkerings­garage och där installerade LKF en laddstolpe.

Fungerar det bra?

– Det fungerar helt problemfritt! Jag ångrar absolut inte att jag övergick till elbil. LKF lägger på 600 kronor på vår hyra varje månad för laddstolpen. Det känns bra varje gång jag tar ut bilen, både ekonomiskt och miljömässigt.

Dina erfarenheter som elbilsägare så här långt?

– Vårt batteri räcker i 30 mil, så att köra i närområdet är inga problem. Vi har inte gjort några längre resor än, men då får man ju planera lite och dela upp resan och stanna vid hotell med laddstolpar till exempel. Vi har även en eldriven Christianiacykel, så när vi inte ska så långt så använder vi den.

Förutsättningar för ett hållbart boende

Varför ÄR DETTA EN viktig aspekt för oss?

Medvetenheten kring och engagemanget för hållbarhetsfrågor ökar i samhället, men för beteendeförändring krävs enkelhet i vardagen. I vår roll kan vi skapa förutsättningar som gör det enkelt för våra hyresgäster att välja hållbart.

Hur ARBETAR vi?

Genom att vara lyhörda mot våra hyresgäster, följa utvecklingen och testa nya lösningar. I vår kundenkät ställer vi frågan om de upplever att de har bra förutsättningar i sitt boende för en hållbar livsstil.

Hur har det gått 2017?

Erbjudande om privat laddplats för elbil, installation av individuell mätning och debitering av varmvattenförbrukning, odlingskurser samt uppsättning av odlings­lådor. Utfall i kund­enkät: 91,1 % (91,3 %). Målsättning 2020: Bibehålla över 90 %.