Mål 3: Skapa ett bättre Lund

Grön obligation finansierar gröna satsningar

Våren 2017 gav Lunds kommun ut sin första gröna obligation värd 750 miljoner kronor. Av den summan vidareutlånades 500 miljoner till LKF, för satsning på gröna projekt inom bostadsbyggande och förnybar energi.

Helen Ingesson är finansekonom på LKF och en av dem som samarbetat med Lunds kommun kring den gröna obligationen. Hon berättar att de aktörer som är högt rankade hos Standard & Poor’s, vilket Lunds kommun är, kan få ett bättre pris.

– Lund är en av ett fåtal svenska kommuner som har den högsta rankningen (AAA) hos Standard & Poor’s. Vissa placerare vill bara investera sina pengar hos säkra mottagare, vilket gynnar Lund. LKF väljer att vara en del av satsningen av hållbarhetsskäl:

Vi bygger hållbart och berättar gärna om det, säger Helen Ingesson och tillägger:

– Det är roligt att intresset för de här frågorna växer och det känns bra att vi är ute i ett tidigt skede. 50 procent av det vi har lånat totalt under 2017 har belånats via den gröna obligationen.

De nybyggnationer i Lund som LKF planerar att finansiera via den gröna obligationen är: Kvarteret Oden på Linero, kvarteret Brandstationen på Kävlingevägen, kvarteret Dokumentet i hörnet Arkivgatan/Brunnsgatan och kvarteret Nymfen i Södra Råbylund.

I samtliga projekt byggs energieffektiva bostäder och lokaler. Dessutom finansi­erar obligationen LKFs solcellsanläggning på bostadstak på Magistratsvägen.

FAKTA

Gröna obligationer är ett sätt att låna pengar till särskilt miljöinriktade investeringsprojekt, det vill säga att det lånade kapitalet viks åt finansiering av utvalda projekt. Lunds kommun har gett ut (emitterat) en grön obligation för att finansiera projekt som främjar omställningen till en koldioxidsnål och hållbar utveckling. Vilka projekt som kan ingå styrs av ett ramverk som Lunds kommun har fastställt. Den gröna obligationen gavs ut i samarbete med SEB och löper på fem år. Bland de investerare som köpt obligationen finns: Folksamgruppen, Danske Bank A/S, SPP Storebrand och LF Jönköping.

Hållbar stadsutveckling

Varför ÄR DETTA EN viktig aspekt för oss?

Vi vill vara en del av att utveckla Lund och bidra till att skapa en levande och hållbar stad med rum för alla.

Hur ARBETAR vi?

Genom samverkan med Lunds kommun och andra parter i utvecklingsplaner för nya områden. Genom högt satta miljö- och energimål och genom våra hyresgästers delaktighet.

Hur har det gått 2017? BLAND ANNAT:

1 518 bostäder i projektportföljen. Ombyggnadsprojekt på Linero, CityFied. Ombyggnad Fäladstorget. Delaktighet i Lunds kommuns första gröna emission.