Mål 1: Attraktiva hem

De odlar både kunskap och vänskap

Under hösten 2017 har grannarna på St Hans gränd på Offerkällan utforskat konsten att beskära och välja rätt jord, tillsammans med en trädgårdsmästare. En av deltagarna i odlingsträffarna är Anna-Lena Borgesund, som bott i området i 40 år. Utöver sin stora balkong har hon också en kolonilott på promenadavstånd. ”Det var ett roligt initiativ av två av mina grannar på området och självklart ville jag vara med. Jag får träffa nya och gamla grannar och vi får en ännu bättre gemen­skap på området, förutom att jag lär mig så mycket nytt”, säger hon.

 

I ombyggnadsarbetet på Linero har hyresgästerna varit involverade för att förbättra sina egna uteplatser på markplan. Utifrån två förslag valde LKF den variant som fick flest röster i varje hus.
För att uppmärksamma att LKF under 2017 fyllde 70 år bjöds hyresgästerna in till ett antal uppskattade trolleriföreställningar.

BOINFLYTANDE

Varför ÄR DETTA EN viktig aspekt för oss?

Delaktighet och dialog för att kunna påverka sitt hem och sin närmiljö skapar förutsättningar för högre trivsel och trygghet.

Hur ARBETAR vi?

• Genom att erbjuda hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll och tillval.

• Genom skapa en hög tillgänglighet till vår personal i bostadsområdena.

• Genom bosamråd/bostadsmöten tillsammans med lokala hyresgästföreningar.

Hur har det gått 2017? Bland annat:

Bosamråd, utemiljöprojekt på Linero och experimentlekplats på Rådhusrätten.

Resultat från kundenkäten visar att 71,3 % (76,4 %) av kunderna är nöjda med att åtgärder genomförts till följd av deras synpunkter. Ett skäl till det sämre resultatet kan vara att vi har genomfört en omorganisation som har inneburit förändringar både för oss och våra hyresgäster.

Målsättning år 2020: 80 % nöjdhet.

Under 2017 har ett 25-tal barn på Linero arbetat fram förslag på konstnärlig utsmyckning, tillsammans med konstnären Bie Norling. De här glada figurerna finns nu vid Linero torg.