Bilaga 3:

Analys av bokslut

LUNDS KOMMUNS FASTIGHETS AB (publ) BOKSLUT 2017-12-31

Intäkter och kostnader tkr, kr/kvm Bokslut 2017 Bokslut 2016 Förändring
2016-2017
Budget 2018
tkr Kr/m² tkr Kr/m² % m² tkr Kr/m²
Hyror inkl tillval 945 166 1 140 912 919 1 130 1% 997 023 1 175
Övriga intäkter 28 310 34 13 669 17 102% 13 595 16
Underhåll inkl underhållsåterbäring -193 732 −234 -198 422 −246 −5% -179 709 −212
Reparationer -48 612 −59 -32 500 −40 46% -44 811 −53
Fastighetsskötsel -45 652 −55 -61 374 −76 −27% -46 554 −55
Sophantering, sotning -19 830 −24 -19 581 −24 −1% -21 440 −25
Städning -15 726 −19 -15 949 −20 −4% -14 525 −17
Bränsle, värme -92 863 −112 -90 336 −112 0% -96 263 −113
Vatten -24 244 −29 -22 808 −28 4% -25 482 −30
El -15 103 −18 -14 940 −18 −1% -16 485 −19
Fastighetsskatt -23 999 −29 -22 772 −28 3% -23 408 −28
Försäkringar (sak) -9 992 −12 -11 481 −14 −15% -12 258 −14
Administration -96 100 −116 -76 851 −95 22% -102 077 −120
Outhyrt -6 238 −8 -6 435 −8 −5% -6 822 −8
Avskrivna fordringar -1 022 −1 -1 540 −2 −35% -1 055 −1
Hyresgästernas medel -3 307 −4 -3 004 −4 7% -4 057 −5
Antenn-avg, kabel-TV -6 343 −8 -6 184 −8 0% -6 506 −8
Övriga kostnader -4 680 −6 -4 539 −6 1% -5 049 −6
Avskrivning -173 250 −209 -131 142 −162 29% -180 539 −213
Resultat fastighetsförsäljning 0 0 0
Återföring nedskrivning 7 950 10
Rörelseresultat 200 732 242 206 729 256 −5% 223 579 263
Räntor -73 812 −89 -85 308 −106 −16% -68 100 −80
Resultat finansiella omsättn.tillg 60 0 158 0 −63% 100 0
Resultat efter finansiella poster 126 980 153 121 579 150 2% 155 579 183
Periodiseringsfond 12 095 15 13 572 17 −13% 7 323 9
Skatt -30 855 −37 -29 682 −37 1% -16 089 −19
Årets resultat 108 220 131 105 469 131 0% 146 813 173
Drift, exkl skatter och outhyrt -290 612 −351 -270 753 −335 5% -300 298 −354
Underhåll inkl underhållsrabatt -193 732 −234 -198 422 −246 −5% -179 709 −212
Värme -92 863 −112 -90 336 −112 0% -96 263 −113
Totalt -577 206 −696 -559 510 −692
1%
-576 271 −679
Vägd yta kvm inkl sekunda lokaler 828 748 808 168 848 500