Mål 1: Attraktiva hem

Trygghetsvandringar för en förbättrad trivsel

I LKFs bostadsområden genomförs trygghetsvandringar kontinuerligt, i samarbete med Lunds kommun, Hyresgästföreningen och Närpolisen. Magistratsvägen var ett av de områden som gicks igenom under 2017.

– Vi gör detta för att skapa trygghet och bättre trivsel i våra bostadsområden. Och då menar jag trygghet för alla: boende, besökande och personal, säger Jörgen Olsson, områdesvärd på Offerkällan och Rådhusrätten.

Under vintern 2017 genomfördestill exempel en trygghetsvandring på Magistratsvägen, där representanter från Närpolisen, LKF, den lokala hyresgästföreningen och fältgruppen från Lunds kommun deltog. Först en timmes promenad ute i området, följt av ett möte. Inför mötet hade synpunkter från boende i området samlats in och till dessa lades de observationer som gjordes under kvällsvandringen.

Belysning och växtlighet
– Många frågor handlar om belysning eller växtlighet som skymmer sikten. På Magistratsvägen fanns bland annat synpunkter på att belysningen i trapphusen var dålig. Så i somras bytte vi ut den gamla belysningen och ersatte den med rörelsestyrda LED-lampor. Det gör att det inte längre går att gömma sig eller ”hänga” i trapphuset utan att synas. En förändring som gör det tryggare för alla, säger Jörgen Olsson och tillägger:

– Belysning kostar pengar och därför får vi ta belysningsfrågorna efter hand. Vi gör en prioriteringslista och byter belysning i den takt vi har möjlighet.

Jörgen tycker att trygghetsvandringarna är bra och uppskattar samtalen under vandringarna. Framåt hade han önskat att fler från kommunen var med, för ibland har hyresgästerna synpunkter på skymmande växtlighet som tillhör just kommunen.

Önskar snabbare åtgärder
Homayoun Ghashgaie från den lokala hyresgästföreningen var en av deltagarna på trygghetsvandringen på Magi­stratsvägen. Han håller med Jörgen om att vandringen var bra och pekar på behovet av förändringar.

– Gångarna och cykelstigen är mörka och där behövs bättre belysning. Många känner sig otrygga och jag önskar att det skulle gått snabbare att förbättra belysningen. Det är också en hel del höga buskar i vårt område som hade behövt beskäras. Det skapar otrygghet vid cykel­ställen när det inte går att se om det finns någon bakom buskarna, säger han.

Trygghet/trivsel

Varför ÄR DETTA EN viktig aspekt för oss?

Trygga, trivsamma bostäder gör Lund mer attraktivt för både människor och företag så att kommunen kan fortsätta att utvecklas. Människor som trivs i sitt boende är ofta mer nöjda med sina liv.

Hur ARBETAR vi?

Genom bolags- och avdelningsplanen som bygger på resultatet i kundenkäten.

Hur har det gått 2017? BLAND ANNAT:

Trygghetsvandringar, trygghetsprojekt på Linero, aktiviteter i bostads­områdena i samverkan med den lokala hyresgästföreningen har genomförts. Beslut om att införa modellen Huskurage har fattats.

Resultat från kundenkäten visar att 82,4 % (83,8 %) av kunderna är nöjda med vår service, 80 % (80,9 %) känner sig trygga och 90,9 % (93,0 %) trivs hos LKF. Målsättning år 2020: 81,4 % trygga, 93,7 % trivs.

Hjälp till grannar som utsätts för våld

Under 2017 har LKF beslutat att införa Huskurage i sina bostadsområden; en modell för att förebygga och förhindra våld i nära relationer.

Idén är enkel. I samtliga trapphus kommer ett anslag att sättas upp, med några tydliga punkter kring hur hyresgästerna kan agera när de hör ljud eller ser något som får dem att misstänka att allt inte står rätt till hos en granne. Det kan räcka med att knacka på för att förhindra våld och till och med rädda liv.

Huskurage finns redan i många andra bostadsföretag och kommuner runt
om
i landet. LKF och Hyresgästföreningen är överens om att införa konceptet successivt.

– För oss är det viktigt att på olika sätt arbeta för en större trygghet i våra bostadsområden. Huskurage skickar en viktig signal till våra hyresgäster. Vi vill att det ska vara ok att lägga sig i och för dem som blir utsatta vill vi visa att det finns människor runt dem som ser deras problem, säger Gunilla Flygare, affärsutvecklingschef på LKF.

– Det handlar om att hyresgästerna ska bry sig om varandra och att man via anslaget i porten ska veta hur man ska agera. Det finns säkert många som vill agera redan, men som drar sig för att göra det för att de kanske blir ställda eller inte vet vad de ska göra. Det handlar inte om att vara polis, utan att uppmärk­samma att man bryr sig och ger sig till känna. Vi vill helt enkelt stärka civilkuraget, säger Bengt Karlsson, ordförande i Hyresgästföreningen i Lund.