2017 I KORTHET

Byggandet slår rekord

LKFs byggande låg på en historiskt hög nivå under 2017. Byggtakten var som högst under tidig höst, då 13 projekt med sammanlagt 1 000 bostäder var i gång. Våra mål att ha en projektportfölj med 1 500 bostäder och att byggstarta 250-300 bostäder per år uppfylldes under 2017. Två aktuella projekt med olika typer av bostäder som länge efterfrågats är Arkivarien med två enheter särskilt boende för äldre och Sofieberg med student- och ungdomsbostäder.

Tillfälliga bostäder till nyanlända

Arbetet med att få fram tillfälliga bostäder åt nyanlända svenskar som kommunplacerats i Lund har pågått under stora delar av 2017. Låg tillgång på lediga tomter, överklagade bygglov och svårigheter att hitta underleverantörer har tyvärr inneburit förseningar. Nu ser vi fram emot att 96 temporära bostäder, fördelade på fyra projekt, färdigställs under 2018. I ett av dessa samarbetar vi med externa aktörer i satsningen Livskonceptet, för att skapa ett socialt hållbart Lund.

Grön obligation för gröna satsningar

Våren 2017 gav Lunds kommun ut sin första gröna obligation, värd 750 miljoner kronor. 500 miljoner kronor vidareutlånades till LKF, för satsningar på gröna projekt inom bostadsbyggande och förnybar energi. Gröna obligationer är ett sätt att låna pengar till särskilt miljöinriktade investeringsprojekt. ”Vi väljer att vara en del av satsningen av hållbarhetsskäl: LKF bygger hållbart och berättar gärna om det”, säger LKFs finansekonom Helen Ingeson.

Halverad primärenergianvändning

Ett av LKFs miljömål är att minska primärenergianvändningen med 25 procent för våra bostäder jämfört med 2013. Under åren 2014 – 2017 lyckades vi minska det värdet med hela 52 procent. Något som ytterligare kan förbättra dessa siffror är våra satsningar på fjärrvärme, i samarbete med Kraftringen. Under 2017 har fjärrvärmenätet dragits fram till Dalby. Med infrastrukturen på plats kan nyproducerade bostäder och på sikt även befintliga bostäder anslutas till fjärrvärmenätet.

Huskurage – hjälp till våldsutsatta grannar

2017 beslöt LKF att införa Huskurage i sina bostadsområden, en modell för att förebygga och förhindra våld i nära relationer. Via tre tydliga punkter informeras hyresgästerna om hur de kan agera när de hör ljud eller ser något som får dem att misstänka att allt inte står rätt till hos en granne. ”Vi vill att det ska vara ok att lägga sig i och för dem som blir utsatta vill vi visa att det finns människor som ser deras problem”, säger Gunilla Flygare, affärsutvecklingschef på LKF.