VD har ordet

STABIL AKTÖR I EN INSTABIL OMVÄRLD Under 2017 har vi på LKF fortsatt att arbeta mot våra övergripande mål: Erbjuda attraktiva hem, bygga fler bostäder och skapa ett bättre Lund. I denna kombinerade års- och hållbarhetsredovisning kan du läsa om hur vi lyckats.

Läs mer

Mål 1: attraktiva hem

Vi fortsätter skapa attraktiva hem

En god boendekvalitet är grunden för att kunna skapa hög trivsel och trygghet. Därför erbjuder LKF väl underhållna bostäder till ett rimligt pris och utvecklar hyresgästernas möjligheter att påverka sin boendemiljö. Under 2017 har en rad insatser gjorts när det gäller såväl trygghet och trivsel, boinflytande som omfattande ombyggnads- och underhållssatsningar.

Läs mer

Mål 2: bygga fler bostäder

Byggandet slår nya rekord

För att skapa ett långsiktigt hållbart Lund och möta efterfrågan på bostäder fortsätter LKF att bygga fler lägenheter, äldreboenden, LSS-bostäder samt ungdoms- och studentlägenheter. Vårt mål är att ha en projektportfölj som innehåller projekt med minst 1 500 bostäder och att byggstarta 250 – 300 bostäder per år. Under 2017 ligger vårt byggande på en historiskt hög nivå.

Läs mer

Mål 3: Skapa ett bättre Lund

Tillsammans skapar vi ett bättre Lund

Hos LKF bor cirka 20 000 av Lunds invånare i alla delar av kommunen, cirka 9 800 sökte de 200 lediga lägenheterna under det sista kvartalet 2017 och i bolaget arbetar drygt 200 medarbetare. Därmed är allt vi gör en viktig del i arbetet med att skapa ett bättre Lund. Under 2017 har vi gjort en rad insatser för att skapa ett mer hållbart Lund, från såväl ekonomisk som social och ekologisk synpunkt.

Läs mer